5962 намерени резултати

одобрен

Регистър на социалните услуги функциониращи на територията на Община Велико Търново

Регистър на социални институти и услуги

велико търново община регистър социални услуги РМС 436/2017
одобрен

Регистър на правоспособните лекари в Република България към м.януари 2022

Регистър на правоспособните лекари в Република България към м.януари 2022

българия лекари регистър РМС 103/2015 БЛС правоспособни
одобрен

Регистър на търговските обекти

обекти община регистър търговски РМС 436/2017 Мизия
одобрен

Регистър на рекламните елементи на територията на община Мизия

елементи община регистър рекламни РМС 436/2017 Мизия
одобрен

Регистър на общинските имоти в Община Мизия

имоти община общинска регистър собственост РМС 436/2017 Мизия