19 намерени резултата

одобрен

Регистър на търговските обекти на територията на община Перущица

Регистър на търговските обекти на територията на община Перущица 2018г

публичен регистър
одобрен

Регистър категоризирани обекти -община Перущица

Регистър на категоризираните обекти на територията на община Перущица 2018г

стопанки дейности
одобрен

Регистър на военните паметници

Регистър на военните паметници на територията на община Перущица

военни паметници
одобрен

Регистър на публична общинска собственост

Главен регистър на публична общинска собственост на община Перущица от 1998г. до 2018г.

имоти общинска собственост
одобрен

Регистър частна общинска собственост

Главен регистър на община Перущица Публична общинска собственост от 1998г. до 2018г.. Съдържа № и дата на Акт за общинска собственост

Публична общинска собсвеност
одобрен

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите в община Перущица 2018г.

регистър концесии