17 намерени резултати

одобрен

регистър-спортни клубове 2018

регистър-спортни клубове

регистър-спортни клубове
одобрен

РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 2018

РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

Регистър на недвижимите културни ценности
одобрен

РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ

РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ

Регистър на културните институти
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ 2018

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ