161 намерени резултати

одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на категоризираните туристически обекти актуален към 01.01.2022

Драгоман категоризирани обекти община регистър туристически РМС 436/2017