8032 намерени резултата

одобрен

Регистър на дарения

Регистър на дарения

одобрен
одобрен

Главен регистър за частна общинска собственост

Главен регистър за частна общинска собственост актуализиран към 21.02.2020 г.

одобрен