8023 намерени резултата

одобрен
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на област Перник земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2017 г.

Информация за броя на регистрираната на територията на област Перник земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2017 г.

одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на област Перник земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2017 г.

Информация за броя на регистрираната на територията на област Перник земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2017 г.

одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на област Перник земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2016 г.

Информация за броя на регистрираната на територията на област Перник земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2019 г.