8023 намерени резултата

одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2018/2019 стопанска година

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване по землища в област Пазарджик за стопанската 2018/2019 в лева на дка

одобрен
одобрен
одобрен

Размер на средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2019 година, за землищата и общините на територията на област Перник

Размер на средната стойност на рентните вноски за ползване на земеделски земи за 2019 година, за землищата и общините на територията на област Перник