8017 намерени резултати

одобрен

Регистър на местните поделения по вероизповедания

Регистър на местните поделения по вероизповедания подали завления в община Разград

община регистър вероизповедания Разград РМС 54/2019
одобрен

Регистър ПУП на Община Самоков 2017-2020 г.

Регистър ПУП на Община Самоков 2017-2020 г.

община пуп регистър РМС 436/2017 Самоков
одобрен

Регистър на издадени разрешителни за строеж 2020 г.

Регистър на издадени разрешителни за строеж 2020 г. на Община Самоков

община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016 Самоков
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане

Издадени разрешителни за водовземане от язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „а” на ЗВ

водовземане Мездра община разрешителни регистър РМС 436/2017 РМС 435/2020
одобрен

Регистър на обектите въведени в експлоатация 2020 г.

Регистър на обектите въведени в експлоатация 2017-2020 г.

община РМС 214/2016 Самоков
одобрен