8018 намерени резултати

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане

Издадени разрешителни за водовземане от язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „а” на ЗВ

водовземане Мездра община разрешителни регистър РМС 436/2017 РМС 435/2020
одобрен

Регистър на обектите въведени в експлоатация 2020 г.

Регистър на обектите въведени в експлоатация 2017-2020 г.

община РМС 214/2016 Самоков
одобрен
одобрен

Земеделска техника Ловеч към 31.10.2020г.

Видове и брой земеделска техника на територията на област Ловеч към 31.10.2020 г.

земеделска техника одз РМС 214/2016 Ловеч
одобрен

Регистър Бюджет на Община Иваново

бюджет Иваново община РМС 214/2016
одобрен

Регистър на лицата, регистрирани за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи

Регистър на лицата, регистрирани за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи

ДАМТН тахографи РМС 436/2017