8012 намерени резултата

одобрен

Утвърден план-прием в област Силистра за учебната 2019/2020 година

план-прием професии профили Силистра училища специалности
одобрен

Утвърден държавен план-прием за учебната 2018/2019 година в област Ямбол

Държавен план-прием след завършено основно образование за учебната 2018/2019 година в област Ямбол за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии,паралелките в средните училища в профилираните и в професионалните и професионалните паралелки в обединено училище „Д-р Петър Берон” – Ямбол, утвърден със Заповед № РД 06-99/29.03.2018 г. на началника на РУО - Ямбол

държавен план-прием образование
одобрен

Утвърден държавен план-прием в област Сливен за уч. 2018/19 г.

Утвърден държавен план-прием в област Сливен за уч. 2018/19 г.

одобрен

Утвърден държавен план-прием в област Сливен за уч. 2017/18 г.

Утвърден държавен план-прием в област Сливен за уч. 2017/18 г.

одобрен
одобрен