9042 намерени резултати

одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за ползване на дървесина през 2022 г.

Списък на физическите лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина през 2022 г. в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк "Централен Балкан", съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии.

национален дървесина РМС 214/2016 парк централен балкан резрешителни 2022
одобрен

Списък на центровете за подкрепа за личностно развитие в област Плевен през учебната 2022-2023 година

Регистър на центровете за подкрепа за личностно развитие в област Плевен през учебната 2022-2023 година

плевен регистър руо ЦПЛР ЦСОП центрове за специална образователна подкрепа Центрове за подкрепа за личностно развитие
одобрен

Списък на училищата и детските градини в област Плевен през учебната 2022-2023 година

Регистър на училищата и детските градини в област Плевен през учебната 2022-2023 година

детски градини образование плевен регистър руо училища РМС 214/2016
одобрен

Списък със ЗАЩИТЕНИТЕ детски градини и училища в Област Кюстендил за 2021/2022 учебна година

Списък със ЗАЩИТЕНИТЕ детски градини и училища в Област Кюстендил за 2021/2022 учебна година

детски градини защитени кюстендил регистър руо училища РМС 567/2021
одобрен

Регистър на разрешенията за строеж 1971_2022- Община Лъки

Регистър на разрешенията за строеж 1971_2022- Община Лъки

одобрен

Регистър на домашните и бедстопанствени кучета на територията на Община Лъки

Регистър на домашните и бедстопанствени кучета на територията на Община Лъки

безстопанствени домашни кучета община регистър РМС 436/2017 Лъки
 

Моля изчакайте