9172 намерени резултати

одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем към 31.12.2021 г. на територията на област Благоевград

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

аренда Благоевград договори наем одз регистър РМС 435/2020
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация при община Костенец 2021

достъп заявления здои информация община регистър РМС 436/2017 Костенец
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация при община Костенец 2020

достъп заявления здои информация обществена община регистър РМС 436/2017 Костенец
одобрен

Регистър на обществените поръчки за 2021 г.

обществени община поръчки регистър РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Регистър по приватизация 2021 г.

община приватизация регистър РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Регистър на язовирите 2021 г.

община регистър язовири РМС 436/2017 Самуил
 

Моля изчакайте