9221 намерени резултати

одобрен

Публичен регистър на подадените от кметските наместници по населени места ежегодни декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2020 г- актуален към 01.01.2022г.

Публичен регистър на подадените от кметските наместници по населени места ежегодни декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2020 г- актуален към 01.01.2022г.

Драгоман община регистър Декларации ЗПКОНПИ РМС 54/2019 кметски наместници