118 намерени резултата

одобрен

Регистър на даренията /2018 год./

Регистър на даренията - Община Аврен, Област Варна /2018 год./

дарения
одобрен

Регистър на ОП, търговски дружества, ЮЛНЦ и гражд. дружества с участие на общината

Регистър на общинските предприятия, търговските дружества с общинско участие, юридическите лица с нестопанска цел и гражданските дружества с участие на Община град Добрич - актуален към 23.ноември 2018 г.

общински предприятия добрич търговски дружества добрич юридически лица с нестопанска цел добрич
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на разпоредителните сделки

Регистър на разпоредителните сделки

стопанска политика
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет-Искър за мандат 2015/2019г

Съдържа данни за преразгледаните решения на общинския съвет

регистър решения