5220 намерени резултати

одобрен
одобрен

Национален референтен списък

Издания, които прилагат предварително научно рецензиране на предложените за печат публикации и са регистрирани в Националната агенция за международни стандартни номера

национален референтен списък български издания с научно рецензиране
одобрен

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП към 31.12.2020г. в Община Трън

административни актове община одобрени пуп регистър Трън РМС 54/2019
одобрен

Регистър на обектите въведени в експлоатация

Регистър на обектите въведени в експлоатация към 31.12.2020г. в Община Трън

експлоатация обекти община регистър Трън РМС 214/2016 въведени
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежите към 31.12.2020г. в Община Трън

община паспорти регистър строежи технически Трън РМС 54/2019
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация към 31.12.2020г. в Община Трън

достъп заявления здои информация обществена община регистър Трън РМС 436/2017
 

Моля изчакайте