5922 намерени резултати

одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

местни община регистър вероизповедания поделения РМС 54/2019 Лозница
одобрен
одобрен
одобрен

Национален референтен списък

Издания, които прилагат предварително научно рецензиране на предложените за печат публикации и са регистрирани в Националната агенция за международни стандартни номера

национален референтен списък български издания с научно рецензиране
одобрен

Списък на СДПБЗН/РДПБЗН - телефони и адреси

Списък на районни служби по пожарна безопасност и защита на населението - телефони и адреси

НАСЕЛЕНИЕ служби списък Адреси РМС 214/2016 безопасност МВР пожарна защита телефони
одобрен

Среден успех от националното външно оценяване - 4 клас по предмети в точки

Среден успех от националното външно оценяване - 4 клас по предмети в точки
Максимален бал
Български език и литература (БЕЛ) 100
Математика (МАТ) 100

4 клас НВО оценяване мон РМС 103/2015 външно национално
 

Моля изчакайте