73 намерени резултати

одобрен

Публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация в съответната област

Регистър на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство

консервация публичен регистър реставрация РМС 103/2015 закон за културното наследство
одобрен

Регистър на музеите

култура музеи регистър РМС 103/2015
одобрен

Списък на обществените колекции

съгласно чл. 8 от Наредба № Н-9 от 27 април 2012 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции

култура списък обществени колекции
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение

Регистър на имотите с променено предназначение в област Добрич за 2020 и 2021 г.

добрич земеделски земи имоти регистър РМС 435/2020 предназначение променено
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане и ползване на повърхностни водни обекти - Раднево 2021 г.

Регистър на издадените разрешителни за водовземане и ползване на повърхностни водни обекти - Раднево 2021 г. по години

водовземане община разрешителни регистър РМС 436/2017 РМС 435/2020 Раднево
одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър домашни кучета по години
Регистър домашни любимци - кучета - села - по години

безстопанствени домашни кучета община регистър РМС 436/2017 Раднево
 

Моля изчакайте