14 намерени резултати

одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите на територията на община Никола Козлево

язовири
одобрен

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва община Никола Козлево

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва община Никола Козлево

юридически лица с нестопанска цел