32 намерени резултата

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ОБЩИНА МИЗИЯ

РЕГИСТЪР издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

транспорт
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА МИЗИЯ

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

паметници на културата
одобрен

РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

Регистър лекарски практики община Мизия 2017

здравеопазване