32 намерени резултата

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА МИЗИЯ КЪМ 30.06.2016Г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ПРЕЗ 2016 Г. АКТУАЛЕН КЪМ 30.06.2016

устройство на територията
одобрен

РЕГИСТЪР на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда

РЕГИСТРИ на общинската собственост на Община Мизия към 11.2016

общинска собственост