428 намерени резултати

одобрен

Справка за акредитирани професионални направления от НАОА по висши училища за учебната 2019/2020 година - втори период

Справка за акредитирани професионални направления от НАОА по висши училища за учебната 2019/2020 година - втори период

професионални училища РМС 214/2016 мон висши НАОА акредитирани направления
одобрен

Среден успех от националното външно оценяване - 10 клас по предмети в точки

Среден успех от националното външно оценяване - 10 клас по предмети в точки

оценяване резултати мон РМС 103/2015 външно
одобрен

Среден успех от националното външно оценяване - 4 клас по предмети в точки

Среден успех от националното външно оценяване - 4 клас по предмети в точки
Максимален бал
Български език и литература (БЕЛ) 100
Математика (МАТ) 100

4 клас НВО оценяване мон РМС 103/2015 външно национално
одобрен

Данни за българските организации, участващи в Хоризонт 2020

Данни за българските организации, участващи в Хоризонт 2020

данни наука организации Хоризонт 2020 български
одобрен

Списък на научните инфраструктури на Република България, актуализирана с РМС № 328 от 09.04.2021 г.

Списък на научните инфраструктури на Република България, актуализирана с РМС № 328 от 09.04.2021 г.

българия списък РМС 214/2016 мон инфраструктури република научни
одобрен

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЛИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ И НА УЧЕНИЦИТЕ, ЛАУРЕАТИ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЛИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ И НА УЧЕНИЦИТЕ, ЛАУРЕАТИ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ

РМС 214/2016 мон олимпиада лауреати 2019-2020
 

Моля изчакайте