431 намерени резултата

одобрен

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления за учебната 2015/2016 година - втори семестър

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления за учебната 2015/2016 година - втори семестър

одобрен

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления за учебната 2015/2016 година - първи семестър

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления за учебната 2015/2016 година - първи семестър

одобрен

Справка за акредитираните висши училища и професионални направления за учебната 2015/2016 - втори семестър

Справка за акредитираните висши училища и професионални направления за учебната 2015/2016 - втори семестър

образование
одобрен

Справка за акредитираните висши училища и професионални направления за учебната 2015/2016 - първи семестър

Справка за акредитираните висши училища и професионални направления за учебната 2015/2016 - първи семестър

одобрен

Участие на български научни колективи в Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Участие на български научни колективи в Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

одобрен

Резултати по училища от националното външно оценяване за VII кл

Резултати по училища от националното външно оценяване за VII кл