452 намерени резултата

одобрен

Справка за броя на групите в детските градини към 06.02.2020 г.

Справка за броя на групите в детските градини към 06.02.2020 г.

одобрен

Списък на директорите на държавните, общинските и частните детски градини, училища и обслужващи звена, с данни за контакт към 06.02.2020 г.

Списък на директорите на държавните, общинските и частните детски градини, училища и обслужващи звена, с данни за контакт към 06.02.2020 г.

одобрен

Профили, професии и професионални направления в държавните, общинските и частните училища към 06.02.2020 г.

Профили, професии и професионални направления в държавните, общинските и частните училища към 06.02.2020 г.

одобрен
одобрен

Списък на училищата и детските градини в страната към 06.02.2020 г.

Списък на училищата и детските градини в страната към 06.02.2020 г.

одобрен

Рейтингова система на висшите училища в България (РСВУ)

Рейтингова система на висшите училища в България (РСВУ)

висше образование