427 намерени резултата

одобрен

Среден успех от националнто външно оценяване - 4 клас 2016 г. по предмети в точки

Среден успех от националнто външно оценяване - 4 клас 2016 г. по предмети в точки. Максималният бал е 20 точки за всички предмети.

одобрен

Справка за броя на учениците по училища, участвали в националните кръгове на олимпиадите през учебната 2015-2016 година и справка за броя на учениците по училища, лауреати от олимпиадите

Справка за броя на учениците по училища, участвали в националните кръгове на олимпиадите през учебната 2015-2016 година и справка за броя на учениците по училища, лауреати от олимпиадите

одобрен

Картана наличната научноизследователска инфраструктура, апаратура и оборудване

Карта
на наличната научноизследователска инфраструктура, апаратура и оборудване
по райони на планиране в България

одобрен

Резултатите от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети. Среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити - майска сесия 2016 г.

Резултатите от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети. Среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити - майска сесия 2016 г.

одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА по код за вид плащане за всеки работен ден - 05.01.2017 г.

Информация за плащанията в СЕБРА по код за вид плащане за всеки работен ден - 05.01.2017 г.

одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 04 01 2017


Информация за плащанията в СЕБРА