452 намерени резултата

одобрен

Списък на директорите на училищата и детските градини

Списък на директорите на училищата и детските градини

директори учичища и детски градини
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 4.06.2018

Информация за плащанията в СЕБРА 4.06.2018

себра
одобрен

Списък с наименованията на училищат и детските градини

Списък с наименованията на училищата и детските градини, за учебната 2016/2017 година

одобрен

Справка за броя на групите в детските градини

Справка за броя на групите в детските градини

брой групи детски градини
одобрен

Справка за броя на групите и паралелките в началните, прогимназиалните, основните, средните училища

Справка за броя на групите и паралелките в началните, прогимназиалните, основните, средните училища

брой деца по групи
одобрен

Справка за броя на децата в групите в детските градини

Справка за броя на децата в групите в детските градини

брой деца