2 намерени резултати

избрани етикети:
csv 
одобрен

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления

одобрен

СПИСЪК НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ