47 намерени резултата

одобрен

Главен регистър на общинската собственост - община Никола Козлево

Главен регистър на общинската собственост - община Никола Козлево

публична общинска собственост частна общинска собственост
одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му - община Никола Козлево

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му - община Никола Козлево

бюджет община отчет разходване на средства