45 намерени резултати

одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Общински регистър на категоризираните туристически обекти на територията на община Никола Козлево

категоризирани туристически обекти
одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци от община Никола Козлево

предадени за оползотворяване отпадъци