47 намерени резултата

одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

компенсации обществени пътнически преводи
одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Общински регистър на категоризираните туристически обекти на територията на община Никола Козлево

категоризирани туристически обекти