1 намерен резултат

избрани етикети:
актове за изработване на устройствени планове и за измененията им 
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им на територията на община Никола Козлево

актове за изработване на устройствени планове и за измененията им