46 намерени резултати

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация в община Никола Козлево

достъп заявления Никола Козлево обществена информация
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Никола Козлево община вероизповедания местни поделения РМС 54/2019