112 намерени резултати

одобрен

Регистър за ненормирано работно време на търговските обекти 2020

Публични регистри на община Първомай

време ненормирано община работно регистър търговски обекти РМС 436/2017 Първомай