72 намерени резултата

одобрен

Бюджет 2017 - Приходи и разходи

Бюджет 2017 - Приходи и разходи

одобрен

Бюджет 2017 - Капиталова програма

Капиталова програма на Бюджет 2017

одобрен

Бюджет 2017 - Решение на Общински съвет

Решение на Общински съвет - Шумен за приемане на бюджет 2017

одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация за 2016 г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация за 2016 г.

строителство
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради за 2016 г.

Регистър на заверените технически паспорти на сгради за 2016 г.

строителство
одобрен

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписания на маршрутите в Община Шумен

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписания на маршрутите в Община Шумен

градски транспорт