72 намерени резултата

одобрен

Регистър на общинската собственост за 2016 г.

Регистър на общинската собственост за 2016 г.

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж към 17.10.2016 г.

Регистър на издадените разрешителни за строеж към 17.10.2016 г.

строителство
одобрен

Регистър на общинските предприятия 2016

Регистър на общинските предприятия 2016

икономика
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 30.06.2016 г.

одобрен

Регистър на земед. земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, отдадени под наем/аренда в Община Шумен

Регистър на земед. земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, отдадени под наем/аренда в Община Шумен

икономика
одобрен

Регистър на земед. земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда в Община Шумен

Регистър на земед. земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда в Община Шумен

икономика