72 намерени резултата

одобрен

Регистър на таксиметровите превозвачи за 2018

Регистър на таксиметровите превозвачи за 2018

градски транспорт
одобрен

Регистър предприятия-2018г.

Регистър предприятия-2018г.

икономика
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

строителство
одобрен

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация

одобрен

Регистър на военните паметници на територията на съответната община

Регистър на военните паметници на територията на съответната община