10 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на издадените разрешения за строеж 2017-2018 г.

устройство на територията
одобрен

Регистър имоти публична общинска собстевност

Регистър на имотите публична общинска собственост

актове за общинска собственост
одобрен

Регистър имоти частна общинска собственост

Регистър имоти частна общинска собственост

имоти общинска собственост