37 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти Община Карлово

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти Община Карлово

разпоредителни сделки
одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие Община Карлово

Регистър на търговските дружества с общинско участие - Община Карлово

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет карлово

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет Карлово

одобрен

Регистър на язовири, собственост на община Карлово

Регистър на язовири, собственост на община Карлово