45 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на заверените технически паспорти на сгради на територията на Община Карлово, актуален към 01.09.2017г.

одобрен

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация

Регистър на издадените през удостоверения за въвеждане в експлоатация в Община Карлово.

одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистър на публична и регистър на частна общинската собственост на територията на Община Карлово

публична общиснска собственост регистър общинска собственост частна общинска собственост