35 намерени резултати

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в Обшина Челопеч

детски градини звена образование обслужващи община списък училища челопеч РМС 436/2017
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет в Община Челопеч

бюджет второстепенни община разпоредители списък челопеч РМС 436/2017
одобрен

Регистър на язовирите на територията на Община Челопеч

Регистър на язовирите на територията на Община Челопеч

община регистър челопеч язовири РМС 436/2017
одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти

обекти община регистър търговски челопеч РМС 436/2017
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежите

община паспорти регистър строежи технически челопеч РМС 54/2019
одобрен

Регистър на съоръженията за подземни води за водоползване от граждани

Регистър на съоръженията за подземни води за водоползване от граждани

води граждани община регистър съоръжения челопеч подземни водоползване