18 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

РЕГИСТЪР НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

действащи договори
одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ - ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ - ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

строителство
одобрен
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ

административни актове