3 намерени резултати

избрани етикети:
услуга 
одобрен

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

услуга
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ

услуга
одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

услуга