31 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистър имоти-частна общинска собственост 2017
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Гърмен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Гърмен към дата 20.03.2018 г

одобрен

Регистър на социалните институти и услуги на територията на община Гърмен

Регистър на социалните институти и услуги на територията на община Гърмен

одобрен

Регистър на маршрутно разписание

Регистър на маршрутно разписание

одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Общински регистър на категоризираните туристически обекти