29 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация

одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистър имоти-частна общинска собственост 2017
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Гърмен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Гърмен към дата 20.03.2018 г

одобрен

Регистър на маршрутно разписание

Регистър на маршрутно разписание

одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение