62 намерени резултата

одобрен

Регистър на даренията на Община Асеновград

дарения, получени от 01.01.2016 г. до датите, описани в ресурсите.

дарения
одобрен

Регистър на Договорите за земеделски земи в Община Асеновград

актуален към датата, посочена в ресурсите

земеделска земя общинска собстевнист
одобрен

Регистър на договорите за концесия в Община Асеновград

Регистърът съдържа само действащите договори за концесия към датата посочена в ресурса. Прекратени и договори с изтекъл срок на действие не се визуализират

концесии
одобрен

Регистър на договорите за язовири, предоставени под наем на оператори на язовирни стени на Община Асеновград

Регистърът съдържа само действащите договори към съответната дата на обновяване на ресурса

общинска собственост
одобрен
одобрен