62 намерени резултата

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и за измененията им

Регистърът съдържа данни от декември 2018 г. до датата посочена в ресурсите

актове за изработване на УП
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в Община Асеновград

Регистърът съдържа само действащите карти към датата посочена в ресурса. Картите с изтекъл срок на действие не се визуализират

паркиране
одобрен