62 намерени резултата

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж на община Асеновград

Регистърът съдържа издадените строителни разрешение от 2016-2019 към датата, посочена в ресурсите

разрешителни за строеж
одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти в община Асеновград

актуален към 11.09.2017 г.

категоризирани туристически обекти
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на наемна дейност на общинска собственост на Община Асеновград

Съдържа действащите договори за наем на помещения, павилиони и терени общинска собственост към датата обявена в ресурса.

общинска собственост