62 намерени резултата

одобрен
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация в Община Асеновград

през 2016 - 2018 г. към 25.07.2018 г.

въведени в експлоатация обекти
одобрен

Регистър на обществените поръчки в община Асеновград

за 2017 г., актуален към 19.09.2017 г.

обществени поръчки
одобрен
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти на Община Асеновград

Регистърът съдържа данни за 2018-2019 г. към датата в ресурсите

одобрен