62 намерени резултата

одобрен

Регистър на Разрешителни за поставяне на гаражни клетки в Община Асеновград

Регистърът съдържа само действащите разрешителни за поставяне на гаражни клетки към датата посочена в ресурса. Прекратени и документи с изтекъл срок на действие не се визуализират!

одобрен

Регистър на Разрешителни за Рекламно-информационни елементи на община Асеновград

Регистърът съдържа само действащите разрешителни за рекламни елементи към датата посочена в ресурса. Прекратени и документи с изтекъл срок на действие не се визуализират!

реклама
одобрен

Регистър на разрешителни за таксиметров превоз на Община Асеновград

Регистърът съдържа само действащите разрешителни за таксиметров превоз към съответната дата на обновяване на ресурса.

общински транспорт
одобрен

Регистър на Разрешителни за търговска дейност на открито в Община Асеновград

Регистърът съдържа само действащите разрешителни за търговия на открито към датата посочена в ресурса. Прекратени и документи с изтекъл срок на действие не се визуализират

търговия на открито
одобрен
одобрен