45 намерени резултата

одобрен

Регистър на допуснати до ПУП 2017 година

Регистър на допуснати до ПУП 2017 година

Регистър на допуснати до ПУП 2017 година
одобрен

Регистър на одобрените ПУП-2017 година

Регистър на одобрените ПУП-2017 година

Регистър на одобрените ПУП-2017 година
одобрен

Регистър на сдруженията на собственици

Регистър на сдруженията на собственици

Регистър на сдруженията на собственици
одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж 2019 година

Регистър на издадените разрешения за строеж_2019г.

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ