15 намерени резултата

одобрен

Отчет на касовото изпълнение на бюджета на община Бойница за 2017 г.

Представлява отчет на бюджета по сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на община Бойница за 2017 г.

одобрен

Отчет по управление на отпадъците

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ ЗА 2017 Г. В ОБЩИНА – БОЙНИЦА

одобрен
одобрен

Регистър на издадените строителни разрешения в община Бойница.

Информация за датата на издаване и обекта, за който се издава разрешението за строеж.