34 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър за частна общинска собственост - Община Дългопол

Регистър за частна общинска собственост - Община Дългопол

Регистър за частна общинска собственост - Община Дългопол
одобрен

Регистър карти за паркиране - Община Дългопол

Регистър карти за паркиране - Община Дългопол

Регистър карти за паркиране - Община Дългопол
одобрен

Регистър на въведените в експлоатация строежи - Община Дългопол

Регистър на въведените в експлоатация строежи - Община Дългопол

Регистър на въведените в експлоатация строежи - Община Дългопол
одобрен

Регистър на домашните и безстопанствени кучета - Община Дългопол

Регистър на домашните и безстопанствени кучета - Община Дългопол

одобрен

Регистър на заведенията за хранене и развлечения - Община Дългопол

Регистър на заведенията за хранене и развлечения - Община Дългопол

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - Община Дългопол

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - Община Дългопол

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - Община Дългопол