40 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на домашните и безстопанствени кучета - Община Дългопол

Регистър на домашните и безстопанствени кучета - Община Дългопол

одобрен

Регистър на заведенията за хранене и развлечения - Община Дългопол

Регистър на заведенията за хранене и развлечения - Община Дългопол

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - Община Дългопол

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - Община Дългопол

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - Община Дългопол
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж - Община Дългопол

Регистър на издадените разрешителни за строеж - Община Дългопол

Регистър на издадените разрешителни за строеж - Община Дългопол